Zarządzenie nr 2/2019
Prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie: cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz innych usług świadczonych przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska

w Kołobrzegu Sp z o.o.