Zarządzenie nr 14/2015
Prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie: zmiany i usystematyzowania cen przyjęcia odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku.

Zarządzenie nr 6/2016
Prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 28.11.2016 r.

w sprawie: cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz innych usług świadczonych przez MZZDiOŚ z wyłączeniem Gminy Miasto Kołobrzeg.

Zarządzenie nr 7/2016
Prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 28.11.2016 r.

w sprawie: cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz innych usług świadczonych przez MZZDiOŚ dla Gminy Miasto Kołobrzeg.

Zarządzenie nr 8/2017
Prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 01.08.2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do cennika za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz innych usług świadczonych przez MZZDiOŚ dla Gminy Miasto Kołobrzeg.

images/dokumentacja/zaklad-ochrony-srodowiska/zarz8z2017.pdf