Nasz adres:

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
tel: 94 35 33 230
fax: 94 35 33 251
e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl

Nr rachunku bankowego:

PEKAO S.A I Oddział w Szczecinie
nr rachunku: 24 1240 6654 1111 0000 4967 7225Kompostownia w Korzyścienku
ul. Wspólna 1
78-132 Korzyścienko
tel/fax: 94 35 177 08
e-mail: kompostownia@zielen.kolobrzeg.pl

Usługi Pogrzebowe, Cmentarz Komunalny
ul. Św. Wojciecha 7
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 235 86
tel/fax: 94 35 45 269