Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dn. 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. Nr 9, z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.

ZARZĄD SPÓŁKI

  • Malinowski Zenon - Prezes Zarządu


RADA NADZORCZA

  • Kossakowski Henryk - przewodniczący
  • Wojciech Jankowski - członek
  • Lijewski Artur - członek
  • Grzegorz Krężel - członek
  • Wacław Radewicz - członek