Zarządzenie nr 14/2015
Prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie: zmiany i usystematyzowania cen przyjęcia odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku.